Long Island Wildin' lyrics

Rating: 2.80
Song Details
Artist(s)De La Soul
Album(s)Buhloone Mind State

Artist: De La Soul f/ Kan Takagi, Scha Dara Parr
[Intro]
get into groove now, something like
givin' into my own shit, now
could a drummer have some y'all
could a drummer have some more
said a drummer ain't have none
in a long time
c'mon, drummer
bring that beat back, bring that beat back (x3)
y'all wanna hear that beat, right?
1,2 1,2
[Kan Takagi (In Japanese)]
uh
suttarakankan kankankankan Takagi Kan
beat ni noseta kashi kore ichiban
so toshi gin-yu shijin groove
meguri megutte konomachi de furu
TOYOTA ni HONDA nippon mo iroiro
SONY *chiba chiba* sonota moromoro
dashicha irukedo rap no rokuon
marena koto daga ima rock on
[Scha Dara Parr (In Japanese)]
1 (1) 2 (2)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 jikan hikouki ni nokkari koko New York
(oh yeah)
bibiri jo jo jo
Ani Shinco Bose
(oh shit)
hora mite Prince Paul, Maseo, Pos ni Dove mo iru jan yo
eigo de nandaka itteru yo
(naanuu)
rap wo site miro to
gogo 2 ji studio
hai OK
richigi na boku ra ha mochi on time
ee member nanka dare hitori kicha ine
5jikan karuuku keika shite
What's up?
wassa wassa to renchu kimashita
ha to kigatukya studio no naka
yes, yes y'all
we don't stop
konna monde minasan ikaga deshoAll lyrics are property and copyright of their owners.