Алеле среднощем lyrics

Rating: 1.20
Song Details
Artist(s)Черно Фередже
Album(s)  -

С акорди за китара

[Am]Алеле среднощем, а нема те още,
а язе те че[Dm]кам, чекам, чекам на дова[Am]ро,
а язе те чекам, [N.C.]а тебе те нема[Am]
а язе те че[E]кам, чекам, чекам па тси ври[Am]м.

Кофти но[Am]мер ми върза, тенеки[Dm]я ми скро[Am]и, майката[E] ми разката[Am].
Кофти номер ми върза, тенекия ми скрои, майката ми разката.

А язе те либим, а ти си коварна
и сакаш да ме простудиш тази нощ полярна.
Да беше лето, да беме у Варна,
а я да те чекам, чекам, чекам чак до зори.

Кофти номер ми върза, тенекия ми скрои, майката ми разката.
Кофти номер ми върза, тенекия ми скрои, майката ми разката.

А я че си одим дома на жешко,
а я че си одинм, одим, одим дома на жешко.
Оти си имам зоро - бродирам ковьоро,
бродирам, бродирам, бродирам ковьоро.

Кофти номер ми върза, тенекия ми скрои, майката ми разката.
Кофти номер ми върза, тенекия ми скрои, майката ми разката.All lyrics are property and copyright of their owners.