Slib Na Svou Èest lyrics

Rating: 2.88
Song Details
Artist(s)Adultery
Album(s)Slovanská Krev

Hej bratøi slyšte slova, k cíli vede cesta strmá.
Hrad stojí co ochrání nás a v nìm kníže náš.

Naše srdce, síla velká, my budem se bít na lukách,
Rozední se rudé slunce, budem se bít s meèem v ruce.

(To￾ slova Slavoje k Sámovi):
"Já slibuji na svou èest, že meè mùj se bude bít vždy na stejné stranì jako tvùj"All lyrics are property and copyright of their owners.