Cesta Do Krajin Vytoužených lyrics

Rating: 2.68
Song Details
Artist(s)Adultery
Album(s)Slovanská Krev

Nechte kapky deštì rozeznít v korunách stromù bájnou legendu,
Kterou jen tyto nìmé tváøe pamatují.
Tehdy odvaha a stateènost našich bratøí dokázala, že slovanský národ nepoklekne pøed žádným loupeživým a zrádným nepøítelem.
Slyšte povìst o Slavojovi,
Který cítivše své srdce pro vlast bíti vedl své bratry za svobodou do nových krajin.All lyrics are property and copyright of their owners.