Top artists
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Soundtrack
Soundtracks (other tracks) soundtrack
Michael Jackson
A Charlie Brown Christmas Soundtrack
A

Top albums
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Soundtrack
A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum
A Arte de Leila Pinheiro
A Casa Das Sete Mulheres Soundtrack
A Bossa de Leila Pinheiro

External Links
MyBestMatch.net
Bianca Ryan fan site
Croler Video Search

Vis A Vis lyrics

Rating: 3.59
Song Details
Artist(s)BAP
Album(s)  -

Wenn dat su ald ahnfängt:
"Voodoo", denkste un schon brennste leechterloh.
Wie'm Jalopp ... dä Puls rennt,
wie paralisiert, du stehst als Salzsäul do.
En Schrecksekund zo lang, ...
uss de Aure ...
un met ihr och ding Changs.
(uss 'em) Bleck verloore.
Driehs dich zur Thek zorück
Oh - Mann ! ! !
Dat jing wohl jet zo flöck! ! ?

Refr.:
Vis à Vis - Schock, wenn se noh vorbeijeht
Vis à Vis - Schock, wenn se nevven dir steht
Vis à Vis - Schock, nur noch Pudding em Knee
Woher kohm bloß die Partie ... su'n Frau wie die?

Stell dir bloß nit vüür, Mann
wie sich su en Fee op ruuder Seid ahnföhlt.
Wat e jrausam' Schicksal!
Jung, bliev setze, waat aff, bess de affjeköhlt.
Da 's dir noch nie passiert
keine Plan mieh.
Restlos irritiert,
dat joov et noch nie.
Doch Blackout, wie verhext.
Oh - Mann !
Su'n Frau un keine Text ! ! ?


Refr.:
Vis à Vis - Schock, wenn se noh vorbeijeht
Vis à Vis - Schock, wenn se nevven dir steht
Vis à Vis - Schock, nur noch Pudding em Knee
Woher kohm bloß die Partie ... su'n Frau wie die?


Refr.:
Vis à Vis - Schock, wenn se noh vorbeijeht
Vis à Vis - Schock, wenn se nevven dir steht
Vis à Vis - Schock, nur noch Pudding em Knee
Woher kohm bloß die Partie ... su'n Frau wie die?All lyrics are property and copyright of their owners.