Top artists
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Soundtrack
Soundtracks (other tracks) soundtrack
Michael Jackson
A Charlie Brown Christmas Soundtrack
A

Top albums
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Soundtrack
A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum
A Arte de Leila Pinheiro
A Casa Das Sete Mulheres Soundtrack
A Bossa de Leila Pinheiro

External Links
MyBestMatch.net
Bianca Ryan fan site
Croler Video Search

Millione Meile lyrics

Rating: 3.59
Song Details
Artist(s)BAP
Album(s)  -

1)
Die Hotelbar he ess voll Vertreter,
dä Pianist spillt vüür sich hin, vüür wämm och sons ?
Hührt suwiesu kein Sau zo, nur dä Barkeeper.
Wie Mosaikstein kennt‘e jede Ton.

2)
Dä nevve dir fängk ahn zo schwaade,
met jedem Schluck taut‘e mieh op.
Nä echt , dä Typ kennt kei‘ Erbarme.
He mußte russ, dir platz dä Kopp.

Refr.:
Millione Meile weg vun ihr,
Leechjohre zwesche dir un ihr,
Smalltalk, un lauwärm Bier.

Du siehs dich wie Pik Sibbe `m Orbit stonn,
peschschwazze Naach vüür dir,
ir`ndwo do drusse ess ne Horizont
un ir`ndwo lauert et ärme Dier.

Dat spring üch ahn un friss üer Seele op,
dich un dä ahm Klavier.
Ihm fählt e Saxophon
un sie fählt dir.

2)
Die Thek ess leer, Leech ahn de Stöhl huh.
Dä Pianist ess voll, dä Keeper och.
Du wills kei Bier un och kei Leed mieh.
Für hück, op jede Fall, hässte jenooch.

Refr.:
Millione Meile weg vun ihr,
Leechjohre zwesche dir un ihr,
Smalltalk, un lauwärm Bier.All lyrics are property and copyright of their owners.