This Year's Girl #4 lyrics

Rating: 3.19
Song Details
Artist(s)Pizzicato Five
Album(s)This Year's Girl

(Konishi)
Translators: Andrei Cunha
reporter: jaa tsuki ikkai no pace de
go-mai renzoku release to iu no wo
ima nasatte iru saichû nan
desu ga, somo somo kono kikaku wa
dô iu koto kara
hajimeru koto ni nattan deshô ka?
maki and konishi: (lauhgs)
maki: wadai ga
togire no yô ni?
konishi: sô desu.
reporter: naru hodo.
de, go-mai no kanrensei
to iu no wa?
maki: kanrensei desu ka?
arun deshô ka?
konishi: (laughs)
maki: ichio ne ano, kugatsu tsuitachi ni
full album josei jôi jidai to iu no ga derun
desukeredomo,
reporter: hai
maki: mazu sono josei jôi jidai to iu
no ga concept mitai na kanji de
atte, dakara, sore ni sotta
kanji kashira.
--------------------------------------
reporter: ok so, this year you
released five albums at the pace of
one album a month.
i'd like to ask you,
what was the idea
behind this project?
maki and konishi: (laughs)
maki: we wanted to give people
reason to talk about us nonstop.
konishi: that's right.
reporter: i see.
and what is the connecting idea
behind the five albums?
maki: connecting idea?
i wonder if there is one.
konishi: (laughs)
maki: well, i think you can say that... mmm...
well... the full album, this year's girl, will be
released on the first of september.
reporter: yes...
maki: ok so at the beginning we had
this concept, the age of female
superiority. and the rest of the project
flowed from that. i think.All lyrics are property and copyright of their owners.